Charlie Bit My Finger – Trapped Inside

CharlieCharlie Bit My Finger – Trapped Inside

Release date: 23/01/2016
Label: BrainFreeze Records and Snayle Records

Tracklist:
1. Place Your Bets
2. Carry On
3. Trapped Inside
4. Broken Dreams
5. Breaking Fences
6. Tell Me
7. Good Or Bad
8. Roots

NEDERLANDS

De Belgische punk rock band Charlie Bit My Finger profileert zich als “high school party punk rock”. Dat komt neer op het typische geluid van de 90s tot vroege jaren 2000 pop punk. Als de band erin slaagt om met hun eerste volwaardige plaat “Trapped Inside” je terug te katapulteren naar het geschifte feestgevoel van de American Pie films, hebben ze goed werk geleverd. Afgaande op de cover met de band in een grappige pose, ziet het er veel belovend uit.

Wanneer de muziek start, krijg je onmiddellijk een gevoel van herkenning. De simpele snappy drums, de typische snelle bass en het melodische gitaarspel vormen samen de heel toegankelijke pop punk muziek uit de dagen van weleer. Wanneer Diede begint te zingen, maken de clean vocals het plaatje onmiddellijk compleet. Het geheel klinkt goed geproduceerd, professioneel en zorgt er effectief voor dat ik terugdenk aan de periode waarin ik veel naar dit soort muziek luisterde. Vooral het snellere ‘Carry On’ doet me denken aan de vroege Blink-182 hits. Een ander nummer dat mijn aandacht trok, is ‘Good or Bad’. Het begint eerder trager en rustiger, maar later in het nummer gaan ze in een hogere versnelling waardoor ze eventjes meer klinken als de hardere punk waar ik van hou. Muzikaal brengen ze wel totaal niets nieuws, het album klinkt alsof het allemaal al eens  gedaan werd 10-15 jaar geleden en eerlijkheidshalve, toen misschien zelfs wat beter. 

Wanneer je een band tegenkomt met een naam gebaseerd op een onnozele viral video, zou je hilarische nonsens songteksten verwachten. In dit geval lijkt de focus eerder te liggen op “high school” en niet echt op feesten. De gevoelens, emoties en gedachtes die de rode draad vormen in het album zijn waarschijnlijk meer dan herkenbaar voor de meeste tieners/pubers. Ergens zou het wel aangenaam geweest zijn mocht er ten minste één echt onozel feestnummer tussen gezeten hebben. De meeste pop punk bands vroeger leken er altijd wel één of meer te hebben ergens op hun albums om de sfeer eventjes wat lichter te maken. Ik herinner dat die nummers die voor een korte lach zorgden zo een korte verademing waren tussen al de emotioneel zwaardere onderwerpen. Uit wat ik kan afleiden uit hun facebookpagina, heb ik de indruk dat deze bende zeker zot genoeg is om zo’n dingen succesvol uit hun mouw te schudden. Ze hadden ook zeker nog ruimte genoeg op de cd om dit een plaatsje te geven aangezien ze nauwelijks de 20 minuten halen. Met de kortheid van de punk rock nummers, het album is al gedaan voor je het goed en wel beseft. De muziek is goed genoeg nochtans dat een extra 10 minuten zeker niet zou gaan vervelen.

Samengevat is dit album effectief een leuke trip terug naar de periode waarin deze soort punk heel populair was. Mensen die fan zijn van bands zoals 1208, Pulley, NOFX en misschien zelfs Blink-182 zullen dit een leuk plaatje vinden. Voor anderen kan het eventueel als oud nieuws overkomen. Geen nieuwigheden en een beetje kort, maar wel heel goed uitgevoerd. Ik geef het album een 7/10.

Geschreven door: Vaim Hull

 

 

ENGLISH

The Belgian punk rock band Charlie Bit My Finger profiles themselves as “high school party punk rock”. Basically this comes down to the typical sound of the 90s – early 2000 years’ pop punk. If this band manages to catapult you back to crazy party vibe of the American Pie movies with their upcoming first full length record “Trapped inside”, they’ll have done their job well. Looking at the cover with the somewhat whacky looking band on it, it looks promising.

When the music kicks off, you immediately get a feeling of recognition. The simple snappy drums, the typical fast bass and melodic guitars create the very accessible pop punk music from back in the day. When Diede begins singing, the clear vocals match perfectly with the overall package. It all sounds very well-produced, professional and actually makes me think back to the period when I listened to this kind of music. Especially the more up-tempo ‘Carry On’ reminds me of the early Blink-182 hits. Another song that really caught my attention is ‘Good or Bad’. It starts off rather slow and less heavy, but later on kicks into a higher gear, sounding more like the harder old school punk that I like. Musically they don’t bring anything new though, it all sounds like it has been done before about 10-15 years ago and honestly, maybe a bit better back then. 

When you have a band name based on a silly viral video of a little kid acting funny, you’d expect hilarious nonsense lyrics. In the case of this record there seems to be more of a focus on the high school bit than on the party. The feelings, emotions and thoughts voiced throughout are most likely very recognizable for any teenager or adolescent out there. It would have been nice though if they had at least one really ridiculous party song that doesn’t even have to make sense. Most pop punk bands seemed to have at least one of those somewhere on their records to lighten the mood. I remember having a bit of a laugh in between all the quite loaded songs was nice as a bit of a breather. From what I can see on their Facebook page the band definitely comes across crazy enough to accomplish such a song successfully. They definitely would have had the room for it since this full length album barely makes it to 20 minutes long. With all those short punk rock songs, the record is over before you realize it. The music is good enough that at least another 10 minutes on top of that wouldn’t have been so bad really.

To summarize, this album is a nice little trip back to the period this form of punk was really popular. People that are into bands like 1208, Pulley, NOFX and maybe even Blink-182 could really like this little disc. For others this might be a bit too “been there, done that”. Nothing new and a bit short, but still really well done. I’d give it an overall score of 7/10.

Written by: Vaim Hull